Proces recenzie

Redakčná rada časopisu Vojenské reflexie posudzuje všetky články a ich súlad s požiadavkami a poslaním časopisu. Odsúhlasené články sú zaslané na recenzné konanie.

Každý článok podlieha preskúmaniu dvomi recenzentmi. Postup je založený na systéme double-blind peer review, čo znamená, že ani recenzent nepozná identitu autora, ani autor nevie, kto je recenzent. Dbá sa na to, aby recenzent a autor neboli z rovnakej inštitúcie.

Formulár na recenziu obsahuje podrobné hodnotenie článku, jeho jednotlivých častí a odôvodnenie stanoviska, obsahuje aj záver hodnotenia. V ňom sa uvádza, či by mal byť článok uverejnený v jeho pôvodnej podobe, prepísaný alebo doplnený podľa odporúčaní recenzenta (prípadne zaslaný na prehodnotenie) alebo zamietnutý. O týchto skutočnostiach sú autori príspevkov informovaní predsedom alebo podpredsedom redakčnej rady.

Pre potreby autora a záujemcov sú jednotlivé čísla časopisu Vojenské reflexie zverejnené na internetovej stránke vo formáte pdf.


Recenzný posudok

     Formulár na recenziu (.rtf 129kB)


Recenzenti

 • genmjr. Ing. Ľubomír SVOBODA - Veliteľstvo vzdušných síl, Zvolen
 • brig. gen. doc. Ing. Boris ĎURKECH, CSc. - AOS gen. M. R. Štefánika, Liptovský Mikuláš
 • genmjr. v.v. Ing. Jindřich JOCH - AOS gen. M. R. Štefánika, Liptovský Mikuláš
 • plk. Ing. Pavol BARANČÍK - Koordinátor palebnej podpory – náčelník delostrelectva GŠ OS SR Bratislava
 • plk. Ing. Ľubomír MRVÁŇ - SEMOD MO SR Bratislava
 • mjr. Ing. Marek UCHAĽ - SEMOD MO SR Bratislava
 • Ing. Stanislav MINARECH - SEMOD MO SR Bratislava
 • Dr. h. c. prof. Ing. Pavel NEČAS, PhD., MBA - Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
 • doc. PhDr. Rastislav KAZANSKÝ, PhD. - Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
 • Dr. h. c. prof. Ing. Miroslav KELEMEN, DrSc., MBA, LL.M. - Technická univerzita, Košice
 • Dr.h.c. doc. Ing. Stanislav SZABO, PhD., MBA, LL.M. - Technická univerzita, Košice
 • Ing. Peter HAVAJ, PhD., DBA - Vysoká škola bezpečnostného manažérstva, Košice
 • plk. doc. Ing. Ľubica BARIČIČOVÁ, PhD. - Akadémia policajného zboru, Bratislava
 • plk. gšt. v. z. Ing. Radoslav IVANČÍK, PhD. et PhD. - Akadémia Policajného zboru, Bratislava
 • mjr. Ing. Milan MARCINEK, PhD. - Akadémia policajného zboru, Bratislava
 • COL. prof. Klára S. KECSKEMÉTHY, PhD. - University of Public Service, Budapest, MR
 • PhDr. Petr JEDINÁK, Ph.D., MBA - Policejní akademie České republiky v Prahe, ČR
 • Ing., Bc. Marek ČANDÍK, Ph.D. - Policejní akademie České republiky v Prahe, ČR
 • prof. Ing. Ladislav POTUŽÁK, CSc. - Univerzita obrany, Brno, ČR
 • plk. gšt. doc. Ing. Ivo PIKNER, Ph.D. - Univerzita obrany, Brno, ČR
 • plk. Ing. Jan DROZD, Ph.D. - Univerzity obrany, Brno, ČR
 • doc. PhDr. Ivana NEKVAPILOVÁ, PhD. - Univerzita obrany, Brno, ČR
 • doc. Ing. Zbyšek KORECKÝ, Ph.D. - Univerzity obrany, Brno, ČR
 • doc. Ing. Aleš OLEJNÍČEK, PhD. - Univerzity obrany, Brno, ČR
 • Ing. Jaromír PITAŠ, Ph.D. - Univerzita obrany, Brno, ČR
 • Col. Tomasz JAŁOWIEC, Assoc. Prof. - War Studies University, Warszawa, PL
 • Dr. h.c. prof. nadzw. dr hab. Antoni OLAK, Honor. Prof. – PWSW w Przemyślu, PL
 • Assoc. Prof. Elitsa PETROVA, PhD. - Vasil Levski National Military University, V.Tarnovo, Bulgaria
 • prof. Ing. Vojtech JURČÁK, CSc. - AOS gen. M. R. Štefánika, Liptovský Mikuláš
 • prof. Ing. Miroslav LÍŠKA, CSc. - AOS gen. M. R. Štefánika, Liptovský Mikuláš
 • doc. Ing. Peter SPILÝ, PhD. - AOS gen. M. R. Štefánika, Liptovský Mikuláš
 • doc. Ing. Pavel BUČKA, CSc. - AOS gen. M. R. Štefánika, Liptovský Mikuláš
 • doc. Ing. Miroslav ŠKOLNÍK, PhD. - AOS gen. M. R. Štefánika, Liptovský Mikuláš
 • doc. PhDr. Mária PETRUFOVÁ, PhD. - AOS gen. M. R. Štefánika, Liptovský Mikuláš
 • doc. Ing. Ivan MAJCHÚT, PhD. - AOS gen. M. R. Štefánika, Liptovský Mikuláš
 • doc. Ing. Jaroslav VARECHA, PhD. - AOS gen. M. R. Štefánika, Liptovský Mikuláš
 • doc. Ing. Lubomír BELAN, PhD. - AOS gen. M. R. Štefánika, Liptovský Mikuláš
 • plk. Ing. Jozef WESSELÉNYI, Ph.D. - AOS gen. M. R. Štefánika, Liptovský Mikuláš
 • pplk. Ing. Vladimír KOŽUŠKANIČ - AOS gen. M. R. Štefánika, Liptovský Mikuláš
 • mjr. Ing. Jaroslav KOMPAN - AOS gen. M. R. Štefánika, Liptovský Mikuláš
 • mjr. Ing. Milan TURAJ - AOS gen. M. R. Štefánika, Liptovský Mikuláš
 • kpt. Ing. Michal HRNČIAR, PhD. - AOS gen. M. R. Štefánika, Liptovský Mikuláš
 • kpt. Ing. Matúš GREGA, PhD.- AOS gen. M. R. Štefánika, Liptovský Mikuláš
 • Ing. Ján MAREK, PhD., MBA - AOS gen. M. R. Štefánika, Liptovský Mikuláš
 • Ing. Soňa JIRÁSKOVÁ, PhD. - AOS gen. M. R. Štefánika, Liptovský Mikuláš
 • Ing. Stanislav MORONG, PhD. - AOS gen. M. R. Štefánika, Liptovský Mikuláš
 • Ing. Viera FRIANOVÁ, PhD. - AOS gen. M. R. Štefánika, Liptovský Mikuláš
 • Ing. Vladimír ANDRASSY, PhD. - AOS gen. M. R. Štefánika, Liptovský Mikuláš
 • PhDr. Miroslav KMOŠENA, PhD. - AOS gen. M. R. Štefánika, Liptovský Mikuláš
 • PhDr. Mária MARTINSKÁ, PhD. - AOS gen. M. R. Štefánika, Liptovský Mikuláš
 • Mgr. Eva RÉVAYOVÁ - AOS gen. M. R. Štefánika, Liptovský Mikuláš

   

 

KONTAKT:

Redakcia časopisu Vojenské reflexie  
Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika Tel:  +421 960 423524, +421 960 422620
Demänová 393 Fax:  +421 960 423036
031 01  Liptovský Mikuláš E-mail redakcie: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Slovenská republika  

GDPR - Ochrana osobných údajov (.pdf 125kB)